Crisisopvang aan de Hooghoudt

Het hoofddoel van een cellencomplex van politie is het insluiten en verzorgen van arrestanten, mensen die door de politie zijn aangehouden. Echter naast het insluiten van criminelen, justitieklanten en vreemdelingen, is er een andere categorie waar we in toenemende mate mee te maken hebben.
Mensen met psychische en psychotische stoornissen.

Het cellencomplex fungeert als eerste opvang.

Het lijkt iets van de laatste jaren.
Vroeger was dit helemaal niet zo’n issue.
Waren er toen niet zoveel psychiatrische patiënten?
Of was de eerste opvang destijds daar waar hij eigenlijk behoort te zijn?
Geen idee eigenlijk.
Zeker is dat de bezuinigingen hun tol eisen,
dat veel mensen nu tussen wal en schip vallen.

Dit stukje is niet bedoeld om met een beschuldigende vinger te wijzen.
Alle betrokken partijen kunnen er in principe weinig aan doen.
Wel is het mijn persoonlijke mening dat het verre van ideaal is en dat het eigenlijk anders zou moeten. Het is bijv. logischer om de patiënten direct naar de plek te brengen waar de specialisten zitten.

Was het één keertje in de week, zou je nog kunnen zeggen,
lastig maar oké .. we gaan er voor.
Nu is het dagelijkse kost, soms meerdere malen per dag.
Nu zeggen we, shit .. maar we gaan er voor!
We hebben geen keus,
het gaat goed zolang het goed gaat.

Collega’s treffen een persoon aan die helemaal door het lint gaat. De verwarde persoon wordt naar het cellencomplex gebracht, waar hij/zij in een ophoudkamer wordt geplaatst in afwachting van een beoordeling.
Niet in een normale cel, want de persoon is niet aangehouden.
Wel komt het voor dat een geestelijk gestoorde zo gestoord en agressief is dat hij of zij in een isoleer- of dronkemanscel geplaatst wordt.
Alle bovengenoemde cellen en ophoudkamers beschikken over een camera.

Een (meestal) langdurig traject volgt.
De dienstdoende GGD-arts wordt ingeschakeld om de eerste beoordeling te doen. Is de arts van mening is dat de persoon geestelijke hulp nodig heeft, wordt de GGZ ingeschakeld. Vervolgens volgt er een tweede beoordeling door een voorwacht van Lentis . Mocht bij die tweede beoordeling blijken dat het geestestoestand van de persoon dusdanig is dat opname, vrijwillig dan wel gedwongen, wenselijk is, wordt de psychiater van Lentis ingeschakeld.
Volgt er tenslotte een opname, moet er nog een plekje worden gezocht,
ook lastig.

Wanneer de hele procedure soepeltjes verloopt, neemt het toch snel een paar uur in beslag. En nee, meestal is dat niet het geval. De GGD-arts kan soms niet direct kan komen omdat hij met een ander klusje bezig is. En bij Lentis komen ze ook vaak handen tekort en moeten ze prioriteiten gaan stellen. Komt bij dat de patiënt voorlopig veilig onderdak heeft bij de politie, wat natuurlijk van invloed is op de prioritering.

Gevolg is dat de collega’s die de persoon gebracht hebben lange tijd niet beschikbaar zijn. Dat onze werkdruk significant omhoog gaat. Met een minimale bezetting is het vaak al aanpoten bij onze core business, het bewaken en verzorgen van de ‘normale’ arrestanten.
Mensen met psychische problemen vragen extra veel aandacht,
en daar ontbreekt in de meeste gevallen gewoon de tijd voor.
Buiten dat we er niet voor deze complexe materie geleerd hebben.

Ook beschikken we niet over facilitaire hulpmiddelen voor de extreme gevallen. Ik zag laatst bij ‘Buch in de Bajes’ dat men in de PI Vught de beschikking heeft over een speciaal bed en helm. Een dergelijk bed zou misschien te ver gaan, mijn voorkeur zou uitgaan naar zo’n speciale stoel, die ze in de VS gebruiken voor onhandelbare arrestanten.
En de helm zou zeker handig zijn.
Vergeet niet dat de meeste personen die vastzitten in bijv. de PI Vught,
ook eerst een cellencomplex hebben aangedaan.

Iedereen is het er wel over eens dat dit niet ideaal is
en we klagen allemaal,
de politie, de GGD en de GGZ.

Wie vaak wordt vergeten is de patiënt!
Die wacht maar en wacht maar,
in dat kleine ophoudkamertje,
vier, vijf, zes uur en langer is niet ongewoon.

En die arrestantenverzorger maar proberen uit te leggen
waarom het allemaal zo lang duurt.

You must log in to post a comment.